Ekologické likvidace vozidel

Ekologické likvidace vozidel - Praha, zdarma, non-stop, včetně odhlášení

Volejte 24 hodin denně 777 156 150

Podvody

Ilustrační foto - areál ekologických likvidací Ilustrační foto - areál ekologických likvidací
Vzhledem ke množícím stížnostem zákazníků, kteří mají zkušenosti s nekorektním jednáním a následnými potížemi při odhlašování vozů z registrů nebo doplatky za povinné ručení, jsme se rozhodli pro osvětu a detailnější vysvětlení celého procesu likvidace autovraků. Zároveň tak chceme upozornit jaké můžou být charakteristické znaky podvodného, nebo potencionálně rizikového jednání.
Obsah a platnost protokolu o ekologické likvidaci vozidla
"Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraku" nebo-li častěji hovorově nazýváno "Protokol o ekologické likvidaci vozidla" (dále jen protokol) je nezbytný dokument, který potřebuje každý zájemce o trvalé odhlášení vozidla z registru motorových vozidel na dopravním inspektorátu. Protokol má vyhláškou ministerstva životního prostředí daný jednotný vzor, obsah a mohou ho vystavovat pouze organizace, kterým byl udělen příslušný souhlas k nakládání s odpadem.
 

Časté otázky a odpovědi o ekologických likvidacích vozidel:

Kde můžu protokol o ekologické likvidaci vozidla získat?
Protokol získáte pouze tím, že své vozidlo necháte u pověřené organizace ekologicky zlikvidovat. Po odevzdání vozidla je vystaven na základě technického průkazu dokument viz.vzor výše, který obsahuje informace o zlikvidovaném vozidle, jeho majiteli a organizaci, která vozidlo zlikvidovala. Tak aby bylo vždy kýmkoliv ověřitelné, zda se tomu tak skutečně stalo.
 
Je tento protokol platný ve všech krajích a dopravních inspektorátech?
Pochopitelně ano, protokol má vyhláškou předepsaný vzhled a obsah a tedy je platný na celém území ČR a vůz ekologicky zlikvidovaný v Praze může být bez problému odhlášen v Ostravě.
 
Je protokol chráněn proti zneužití?
Ano, i když protokol vypadá na první pohled jednoduše a nechráněn. Lze velmi jednoduše zjistit zda je platný. Při odhlašování úředník na dopravním inspektorátu zkoumá 2 základní údaje. Prvním údajem je organizace, která vozidlo zlikvidovala. Pokud není na seznamu oprávněných organizací není protokol uznán a vozidlo nebude odhlášeno. Pokud je organizace na seznamu postupuje je se na druhý údaj, kterým je sofistikovaný kód IČPS, který je v levém horním horu každého protokolu. Tento kód je automaticky přidělen počítačovým systémem při datové výměně s min. živ. prostředí v momentu generování každého jednotlivého protokolu. Nejenže tedy pro každý protokol je ověřovací kód unikátní, ale pomocí tohoto kódu je možné elektronicky ověřit zda se jedná o protokol platný a zda údaje uvedené v protokolu jsou identické a nepozměněné. Platnost protokolu je možné ověřit zde: https://autovraky.mzp.cz/webklient/
 
Dejte si pozor
nejčastější podvody a triky společností, které podvodně, nebo neoprávněně vozidla likvidují:
Po odevzdání vraku je vystaven protokol, který neodpovídá grafickému vzoru. Nejčastější případy, se kterými jsme se setkali jsou:
 • Pouhé čestné prohlášení psané rukou, či jednoduchým textem na počítači, že vozidlo bylo převzato vrakovištěm, nebo kýmkoliv jiným.
 • Protokol jiného grafického vzoru.
 • Protokol je okopírován (Dopravní inspektoráty odmítají uznávat kopírované protokoly i kdyby se jednalo o protokol platný už z prevence možného podvodu).
 • Protokol vypadá platně, má náležité údaje, ale chybí mu v levém horním rohu vygenerované IČPS číslo - Protokol neprošel schvalovacím ověřením na ministerstvu životního prostředí. Pravděpodobně vystaven organizací, která nemá licenci na ekologické likvidace autovraků.
Společný znak ve většině případů:

Společnost, nebo osoba je nedohledatelná na adrese, není uvedená v obchodním restříku, není schopna předložit smlouvy a povolení k likvidacím autovraků od krajského úřadu.

 

Další častá jednání, která mohou být riziková:
 • Firma, která ekologickou likvidaci vozidla slíbila, vám není schopna poskytnout protokol ihned na místě po odevzdání vraku. Chcete-li si být jisti ihned zda se jedná o firmu řádnou, zeptejte se ihned v začátku rozhovoru zda vydá protokol ihned na místě a bez zdržení. Není-li toho schopna, kontaktujte jinou firmu.
 • Firma vám zajistí odvoz vraku odtahovou službou. Řidič odtahového vozidla vám tvrdí, že musí vrak nejdříve odvézt i s originálem, nebo kopií technického a občanského průkazu, a dalšího, s tím pak vám zpět přiveze protokol. Vrak odevzdáváte firmě o které nemáte záruku zda vozidlo bude legálně zlikvidováno a nebude sloužit pro následný prodej náhradních dílů, nebo jiné podvodné jednání. Též nemáte záruku, že skutečně obdržíte později zpět dokumenty a konečně nemáte ani záruku, že obdržené dokumenty budou platné.
 • Firma vás požádá o zaslání kopie technického průkazu předem (emailem, faxem) například z důvodu vyplnění potřebné dokumentace. Nevíte komu své údaje poskytujete a jak s nimi bude naloženo, navíc pro vyplnění dokumentace není žádný důvod cokoliv zasílat předem - pokud má firma vše v pořádku.
Společný znak ve většině případů:

Není možnost vystavit protokol ihned po odevzdání vraku, ujišťování že se tak stane později, musíte odevzdat s vozidlem i originál/kopii technického průkazu, nebo kopii další osobních dokumentů.

 

Řádná firma vám vždy musí předat protokol okamžitě na místě, kdykoliv a bez předchozího poskytování údajů o vozidle nebo majiteli.
Nikdy neposkytujte originál ani kopii technického průkazu a své osobní údaje předem.
Zásady pro poskytování služeb naší společnosti:
 1. Originál protokolu vystavujeme okamžitě po předání vozidla. Kdykoliv 24hodin denně, víkendy i svátky.
 2. Platnost námi vydaného protokolu je možné ověřit okamžitě přes internet na stránkách min. živ.prostředí pomocí IČPS čísla
 3. Originál ani kopii technického průkazu a průkaz totožnosti neodevzdáváte ani nezasíláte.
 4. Pro případ ujištění dáme k dispozici k nahlédnutí povolení o nakládání s odpady a ekologické likvidace autovraků.
 5. Nepožadujeme žádné platby ani osobní údaje předem.
 6. Pracujeme 24hodin denně, 7 dní v týdnu. Volejte kdykoliv:
777 156 150
777 155 150

 


© 2009-2012 Ekologické likvidace vozidel, České Sběrné Suroviny a.s. IČO: 60194162
Výhradní smluvní partner: Doubrava Beneš, s.r.o.,
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%, pokud není uvedeno jinak